darmflora

Darmflora

 

Inleiding

In onze cellen ligt een stof die we DNA noemen. Het DNA bevat een genetische code. Deze code is de informatie over wat we zijn, opgeslagen in genen. In ons geval beschrijft die code een mens, Homo Sapiens. Maar wist je dat we in ons lichaam haast meer (verschillende) bacteriën hebben, dan dat we eigen lichaamscellen hebben en dat die bacteriën ook genen hebben? De bacteriën samen hebben 100 keer zoveel genen als onze eigen cellen. Zonder de genetische code en de eigenschappen van deze bacteriën kunnen wij niet leven. Het is dus van levensbelang ze te koesteren.

Het ontstaan

Je darmbacteriën noemen we de darmflora, het totaal aan genen heet het microbioom. Het microbioom is een constant veranderend geheel. Het wordt beïnvloed door de omgeving. De allereerste blootstelling aan microben is tijdens de vaginale bevalling De bacteriën van de moeder leggen de basis voor de darflora van het kind. Daarna is borstvoeding zeer belangrijk. Kinderen die borstvoeding hebben gehad (langer dan 6 maanden ) hebben een grotere verscheidenheid aan microbioom. Vervolgens ontwikkelt het microbioom verder door voeding, water, contact met mensen, dieren en omgeving.

‘Oude’ vrienden

Gedurende de jaren van ontwikkeling zijn we verbonden geraakt met onze, ondertussen ‘oude’ vrienden. We zijn afhankelijk geworden van elkaar. Dit noemen we symbiose. Wij leveren voeding aan de microben en zij verteren voeding voor ons en maken een heel scala aan stoffen die wij zelf niet kunnen produceren, maar wel nodig hebben.

De diversiteit is waarschijnlijk in de loop van de jaren enorm afgenomen. Dit komt door de agrarische revolutie en de daarmee extreme verandering in ons voedingspatroon en woonomgeving, industriële voeding, bewerkte voeding en ons steeds ‘schonere‘ sterielere leefstijl.

Belangrijke negatieve veranderingen in ons voedingspatroon zijn:

·       Minder verschillende producten

·       Toename in melkproducten

·       Toename van acellulaire koolhydraten

o   Koek, snoep, brood en pasta, geraffineerde suiker

·       Het gebruik van pesticide

·       Het gebruik van kunstmatige zoetstoffen

·       Fles voeding in plaats van borstvoeding

Andere belangrijke negatieve veranderingen zijn:

·       Gebruik van medicatie

o   Bijvoorbeeld anti-biotica (wat je kan vertalen als: tegen het leven)

o   Maagzuurremmers

·       Verstedelijking zorgt voor minder contact met de natuur

·       Psycho-sociale stress, langdurige aanhoudende stress

Het probleem

Er is een probleem ontstaan door de vermindering van de diversiteit en kwaliteit van ons microbioom. Ons lichaam en onze genen gaan er namelijk nog wel van uit dat de oude vrienden hun werk nog doen. Er ontstaan er allerlei ziektes en aandoeningen die in verband worden gebracht met het wegvallen van deze functies. Zo wordt in verschillende literatuur verwezen naar psychische stoornissen, reumatoïde artritis, MS, allergieën, astma en obesitas.

De oplossing

Die is gelukkig niet moeilijk. Het is namelijk het tegenovergestelde van het probleem.

·       Zorg voor goede en gevarieerde voeding voor je ‘oude’ vrienden

·       Probeer ze niet te vergiftigen met anti-biotica, pesticide en kunstmatige zoetstoffen

·       Knuffel met elkaar en dieren

·       Zorg voor contact met de natuur

·       Zorg voor voldoende ontspanning

·       Als aanstaande moeder:

o   Streef naar een natuurlijke bevalling

o   Geef minimaal 6 maanden borstvoeding.