de driehoeksverhouding

Inleiding

Vanaf 2023 hebben wij als praktijk de zorgverzekeringen de deur uit gedaan. Dit is al lang geen bijzondere situatie meer, want vele praktijken ging ons al voor. Als je wilt weten waarom wij die keus hebben gemaakt en wat de voordelen zijn lees dan even verder.

Geld

Er is een kostprijs onderzoek uitgevoerd. Dit was een samenwerking van zorgverzekeringen en de beroepsvereniging van fysiotherapeuten. De aanleiding hiervoor was het ‘omvallen’ van ogenschijnlijk goed lopende praktijken. De uitkomst van dat onderzoek was niet verrassend. Het tarief dat de zorgverzekeringen betalen aan fysiotherapeuten komt niet eens in de buurt van een kostendekkend tarief. In 2018 zou dat € 34 moeten zijn, maar er waren verzekeraars die nog geen € 24 betaalden! Nu, eind 2022, is dat alleen maar verder uit verhouding geraakt. Begrijp me goed, het is geen spelletje om € 0,50, maar dit loopt op tot € 24 euro per uur te weinig! Het kostprijs onderzoek doorberekend, is de kostprijs voor een standaard zitting fysiotherapie nu € 42. Dit is dan ook ons praktijk tarief voor 2023.

Data

Het zal je niets verbazen in deze tijd, maar boven alles is big data een belangrijk aspect. Zorgverzekeringen willen zoveel mogelijk data en dat mag onder andere de fysiotherapeut aanleveren. Dit kost inspanning en tijd. Tijd is het enige echte schaarse goed in deze wereld en wij geven die tijd liever aan het contact met onze klanten en niet aan extra dossiervorming om de honger naar data van een verzekeraar te stillen. Zeker niet als hier geen vergoeding tegenover staat.

Garantie op kwaliteit

Binnen de gezondheidszorg en specifiek fysiotherapie, is kwaliteit op verschillende manieren gewaarborgd. Daar past het afsluiten van een eenzijdig wurgcontract met een verzekeraar niet bij. Sterker nog dat is anti-kwaliteit. Fysiotherapie is een (jammer genoeg, maar dat is voor een andere blog) beschermd beroep. Er is een opleidingseis (HBO fysiotherapie) en daarmee een verplichte inschrijving in het BIG register. Dit register heeft een herregistratie die contacturen met klanten eist. Daarnaast zijn bijna alle fysiotherapeuten aangesloten bij een ‘vrijwillig’ centraal kwaliteitsregister. Hier zit een nascholingsverplichting aan vast. En geloof mij, er is geen fysiotherapeut die niet constant bezig is met leren en scholing.

Zorgverzekeringen denken dat ze met het bepalen van een maximaal aantal behandelingen voor een bepaalde klacht, de kwaliteit van de therapie bevorderen. Terwijl de behandelindex, zoals dat heet, alleen maar heeft geleid tot een enorme toename in recidive (terugkomen) van klachten.

Kwaliteit is betrekkelijk. Fysiotherapie is bij uitzondering een vak waar individuele invulling en enthousiasme het verschil maakt. Persoonlijke klik tussen fysiotherapeut en klant zijn enorm belangrijk. Wat de een als prettig en werkzaam ervaart is voor de ander vreselijk. Geen enkel mens is hetzelfde, ook niet als ze dezelfde klacht hebben!

Bedrijfsvoering

Veel van de voorwaarden die zorgverzekeringen willen afspreken hebben te maken met de bedrijfsvoering. Zoals het bepalen van de openingstijden van de praktijk. Het in huis hebben van specialisaties. En mijn favoriet; het betalen van abonnementen zodat ik bepaalde gezondheidsproblemen mag behandelen (etalage benen, COPD, enzo). Dit is algemene kennis waarmee elke fysiotherapeut is afgestudeerd, daar is geen extra (betaald) abonnement voor nodig.

Key take outs

  • Kwaliteit is afhankelijk van de klik tussen therapeut en klant
  • De verzekeraars creëren anti-kwaliteit
  • Door onze keuze niet te contracteren staat de behoefte van de klant en het aanbod van de therapeut centraal.

Slotwoord

Het is een beetje negatieve blog. Maar deze blog is ter verduidelijking waarom wij de keuze hebben gemaakt geen contracten meer af te sluiten. De redenen in deze blog zijn niet de enigen, er zijn er nog veel meer. Zoals ik al aangaf zijn we niet de eerste praktijk en als er niets verandert ook zeker niet de laatste. De afgelopen maanden is er ook veel overgeschreven in de media en onze beroepsgroep heeft veel van de communicatie met de zorgverzekeringen openbaar staan.

Nawoord

Filosoferen?

Het kan eindeloze discussies opleveren. De zorgverzekeringen. Vragen als: zijn ze te machtig? Zijn ze te duur? Wat is de grens van hun bevoegdheid? Of simpelweg, wat is eigenlijk hun basisfunctie? Allemaal hele interessante vragen die ik om populair te blijven beter niet kan beantwoorden. Als zorgprofessional heb ik op verschillende manieren met zorgverzekeringen te maken. En om toch kort de bovenste vragen te beantwoorden: ik vind dat ze hun grenzen ver overschrijden. Laten we eens stilstaan bij de verhoudingen die er zijn en onze positie die we ten opzichte van elkaar hebben.

Definities

Hier volgt een aantal definities overgenomen uit woordenboeken.

Verzekering: overeenkomst waarbij een verzekeraar er zich toe verbindt om tegen betaling van premies een verzekerde schadeloos te stellen in geval het verzekerde risico optreedt.

Verzekeren: transactie waarbij een kleine, onzekere kans op een grote schade wordt ingeruild tegen de zekerheid van een relatief kleine premie.

Zorgverzekering: een verzekering voor geneeskundige zorg die u verplicht bent af te sluiten op grond van de Zorgverzekeringswet.

Zorgverzekeringswet: De wet die u verplicht zich te verzekeren voor geneeskundige zorg. De Zorgverzekeringswet zorgt ervoor dat iedere Nederlander voor deze zorg verzekerd is. De wet is per 1 januari 2006 in werking getreden.

Afijn

Een zorgverzekering is een gewone verzekering, die wettelijk verplicht is om af te sluiten en die de kosten van je zorg dekt. Los van het feit dat je geen keus hebt, waarom zou je dat willen? We verzekeren ons zodat we weten dat we een klein bedrag kwijt zijn. In plaats van de misschien niet te betalen, grote zorgkosten. De verzekering kan dit doen omdat niet iedereen het nodig heeft, waardoor er dus een potje geld ontstaat uit alle kleine beetjes om een groot bedrag te kunnen betalen. Dit is natuurlijk voor elke soort verzekering hetzelfde principe.

Waar staan we in de driehoeksverhouding met zijn allen? Laten we even zeggen dat ik de rol als zorgprofessional hier heb. Ik ben de fysiotherapeut. Jij bent mijn klant en je bent de klant van de zorgverzekering. Die betaal je om te zorgen dat wanneer jij dat nodig hebt, je zorgkosten worden vergoed. Dat is namelijk het product wat de zorgverzekering levert. Net als een bakker die een brood levert. Als je zorg nodig hebt, bijvoorbeeld fysiotherapie, word je nog een keer klant, namelijk bij mij. Je bent dus nu twee keer klant. Je koopt van mij fysiotherapie en van de zorgverzekeraar een verzekering. Beide moet je betalen, maar de kosten die je maakt bij mij, krijg je van je verzekeraar vergoed. Toch? Zo simpel zou het moeten zijn. In deze situatie is er geen sprake van een driehoeksverhouding. Maar de zorgverzekering en ik hebben ook een overeenkomst (nu niet meer dus).

Zorgverzekeringen willen heel graag dat we als zorginstellingen en professionals een contract met ze afsluiten. Hierin staan pagina’s vol met voorwaarden en prijsafspraken. Dit is een heel eenzijdig contract met geen ruimte voor onderhandelingen. Dit heeft allemaal invloed op de zorg die je bij ons kunt kopen. Dit is hetzelfde als een reisverzekering die bepaalt hoe een hotel eruit ziet. Een autoschade verzekering die bepaalt welke kleur je auto wordt. En zo kan ik nog lang doorgaan. Dit is een van onze grootste frustraties, maar ook een van jouw grootste frustraties. Je kan je vast nog wel herinneren dat ik zei; ‘je bent twee keer klant’. Bijzonder van deze klantstatus is dat je helemaal niets te vertellen hebt. Lees de volgende zin maar een paar keer:

De overeenkomst die er is tussen de zorgverzekering en de zorgprofessional is van meer invloed op wat jij aan zorg kan verwachten dan jouw overeenkomst (en behoefte) met de zorgprofessional.

Wat wil ik zeggen

Eigenlijk iets heel simpels; sta eens stil als je van de zorgverzekering hoort welk merk medicijnen jij moet nemen, welke zorg jij niet mag ontvangen die wel bestaat. Bedenk dan eens in welke situatie accepteer je net zoveel als klant.

“Bakker ik wil een bruinbrood. Nee u krijgt wit dat komt mij beter uit….”