Jicht

Jicht

meer dan een paar kristallen

Key take out

We zien dat een verhoogde urinezuur gehalte slechts bij 5% mensen voorkomt.

En van deze 5% komt dat bij 90% omdat er een slechte afvoer is en niet een verhoogde productie!

50% van de mensen met jicht heeft helemaal geen verhoogde concentratie urinezuur.

kortom

Het idee dat jicht ontstaat door een verhoogde urinezuur gehalte is te simpel en onwaar. Leefstijl heeft een zeer grote invloed op het ontstaan en beloop. Lees maar verder…

Inleiding

Jicht is een ontsteking in een gewricht. De ontsteking kan op verschillende plaatsen in het lichaam tot uiting komen en pijn veroorzaken. Het aangedane gewricht wordt vaak dik, rood en warm.

Prevalentie

Hoe vaak komt het voor? De algemene prevalentie van jicht is 1-4% van de algemene bevolking. In westerse landen komt het voor bij 3-6% van de mannen en 1-2% van de vrouwen. In sommige landen kan de prevalentie oplopen tot 10%. De prevalentie stijgt tot 10% bij mannen en 6% bij vrouwen ouder dan 80 jaar. De jaarlijkse incidentie van jicht is 2,68 per 1000 personen.

Wereldwijde incidentie van jicht neemt de afgelopen 2 decenia flink toe als gevolg van slechte voedingsgewoonten zoals fastfood, gebrek aan bewegen, verhoogde incidentie van obesitas en metabool syndroom.

Ontstaan:

Het algemeen geldende idee is dat jicht een systemische ziekte is, die het gevolg is van de afzetting van urinezuurkristallen (MSU) in weefsels. Een verhoogd serumurinezuur (SUA) boven een specifieke drempel is een vereiste voor de vorming van urinezuurkristallen.

Maar ondanks het feit dat hyperurikemie (dus een flink verhoogd urinezuur gehalte) het belangrijkste pathogene (ziekmakende) defect bij jicht is, ontwikkelen veel mensen met hyperurikemie geen jicht of vormen ze zelfs geen UA-kristallen. In feite ontwikkelt slechts 5% van de mensen met hyperuriceamie boven 9 mg / dL jicht. Daarom is het verstandig om te denken aan andere factoren in de oplossingen van het jicht probleem.

Pathogenese van hyperurikemie

Concentratie

Uraat is de geïoniseerde vorm van urinezuur die in het lichaam aanwezig is. Urinezuur is een zwak zuur met een pH van 5,8. Afzetting van urinezuurkristallen in weefsels begint op te treden wanneer het serumurinezuurgehalte boven de normale drempel stijgt. De pathologische drempel van hyperurikemie wordt gedefinieerd als 6,8 mg / dL. Let op, 50% van de mensen met jicht aanvallen heeft een normale concentratie van urinezuur. De kristallen die gevormd worden uit het urinezuur bevinden zich niet perse op de plaats van de pijn.

Factoren van oplosbaarheid

Sommige factoren kunnen de oplosbaarheid van urinezuur in het gewricht beïnvloeden. Deze omvatten de PH waarde van synoviale vloeistof (gewrichtssmeer), waterconcentratie, elektrolytenniveau en andere synoviale componenten zoals proteoglycanen en collageen.

Aanmaak of verwerking

Het urinezuur-niveau in het lichaam wordt bepaald door de balans tussen de productie ervan en de uitscheiding ervan door de nieren. Verhoogde productie van urinezuur is verantwoordelijk voor slechts 10% van de gevallen van jicht, terwijl de resterende 90% wordt veroorzaakt door onderuitscheiding. Het grootste gedeelte van de uitscheiding vindt plaats via de nieren.

Leeftijd en geslacht

Factoren die van invloed zijn op SUA-niveaus zijn leeftijd en geslacht. SUA is laag bij kinderen. Na de puberteit beginnen de SUA-niveaus toe te nemen om hun normale niveaus te bereiken. Bij mannen zijn de niveaus hoger dan bij vrouwen. SUA-niveaus bij postmenopauzale vrouwen nemen echter toe om het niveau van mannen te bereiken. Dit verklaart waarom jicht meestal een ziekte is van mannen van middelbare leeftijd, oudere mannen en postmenopauzale vrouwen en zelden van kinderen en jonge volwassenen.

Genen

Het lijkt erop dat genen of genetische aanleg niets te maken heeft met het krijgen van jicht aanvallen. Men denkt dat er wel iets van een aanleg is, maar slechts 10% van de mensen met deze aanleg krijgt het ook.

Epi-genetica prevaleert boven genetica

 De pijn

Het lijkt erop dat de pijn afkomstig is van een immuunreactie. Misschien een reactie op de aanwezigheid van de kristallen.

De kristallen

De kristallen kunnen vormen als er een voor de kristallen gunstige pH waarde is. In dit geval is dat licht verzuurd.

Key take out

We zien dat een verhoogde urinezuur gehalte slechts bij 5% mensen voorkomt.

En van deze 5% komt dat bij 90% omdat er een slechte afvoer is en niet een verhoogde productie!

50% van de mensen met jicht heeft helemaal geen verhoogde concentratie urinezuur.

Kortom

Het idee dat jicht ontstaat door een verhoogde urinezuur gehalte is te simpel en onwaar. Leefstijl heeft een zeer grote invloed op het ontstaan en beloop.

Leefstijl, het begin van een oplossing

Mensen met obesitas, metabool syndroom, diabetes hebben een verhoogde kans op jicht. Hoe kan dit? Is dat omdat deze ziekten een oorzaak zijn van jicht? Of is het zo dat al deze aandoeningen een gemeenschappelijke oorzaak hebben? Dan lijkt het misschien zo, dat de ene de andere veroorzaakt maar in werkelijkheid is de bron dezelfde. Een ongezonde leefstijl en daarmee de aanwakkering van ontstekingen is de oorzaak van obesitas, metabool syndroom, hart- en vaatziekte, diabetes enzovoorts. Leefstijl als medicijn lijkt een goede aanpak voor jicht.

Pijlers

Leefstijl wordt al snel in verband gebracht met gezonde voeding. Dat is ook zeker waar, maar lang niet het enige. Je kan een gezonde leefstijl in van alles opdelen. Elke indeling zal waar zijn en tegelijkertijd beperkt. Leefstijl omvat namelijk alles. Maar alles is te veel om te over zien. Een indeling biedt houvast en kan dienen als een start om te veranderen. We moeten uitkijken dat door een indeling geen eilandjes ontstaan. Want niets staat los van elkaar.

Je kan een theoretische basale indeling aanhouden van:

Voeding

Beweging

Ontspanning

Hier wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de invloed van mindset. Mindset is het geheel van overtuigingen, dat wat je denkt en gelooft over jezelf en de wereld.

Binnen elk van deze pijlers kunnen aanpassingen gemaakt worden die samen resulteren in een gezondere leefstijl en in combinatie kunnen zorgen voor het oplossen van leefstijlproblemen.

Voeding

Van voedingsmiddelen die rijk zijn aan purines (bijvoorbeeld rood vlees, dierlijke producten en zeevruchten) wordt gezegd, dat het een belangrijk element van toenemende urinezuurconcentratie is. Omdat urinezuur een afbraakproduct is van purine. Maar de overgrote hoeveelheid aan urinezuur wordt aangemaakt door het lichaam zelf. Daar komt nog bij dat veel mensen die op een laag ‘purine’ dieet gaan, geen baat hebben van deze aanpassing.
Alcohol is een bekende risicofactor voor jicht. Maar is het alcohol? Het risico op jicht en hyperuriceamie hangt af van het type alcoholische drank. Bier is bijvoorbeeld het slechtst. Terwijl het laagste risico onder alcoholische dranken wijn is.

Voedingsmiddelen die rijk zijn aan vitamine C en olijfolie verminderen hyperuriceamie en jicht. Vitamine C lijkt de uitscheiding van urinezuur te verhogen. Olijfolie staat bekent om zijn anti-ontstekingseigenschappen.

Meer over vitamines en mineralen kan je lezen in mijn artikel: vitamines.

Stadaard westers dieet

Het feit dat de purines in het eten niet lijken bij te dragen aan de aanvallen, wil niet zeggen dat voeding niet kan bijdragen aan het aanwakkeren of juist verminderen van de jicht aanvallen. We zien juist dat de huidige ‘standaard’ voeding inflammatie (ontsteking) aanwakkert. Lees ook eens mijn artikel: ik bid niet voor bruine bonen in het kader van ontstekingen.

OERvoeding

Eet je volgens je genen, dan eet je oervoeding. Lees mijn artikel over oervoeding om er meer over te weten te komen. Oervoeding staat juist bekend om het verminderen van ontstekingen en daarmee veel westerse welvaart ziekten.

Bewegen

Het grootste probleem met van de concentratie urinezuur is niet de productie maar de afvoer. De af- en aanvoer van voedingsstoffen en afvalstoffen is voor een groot deel afhankelijk van bewegen. Dit geldt zeker voor gewrichten. De verversing van de vloeistof in gewrichten is hoofdzakelijk geregeld door belasting en ontlasting van het gewricht. Je zou het kunnen voorstellen als een spons die je uitknijpt en weer laat volzuigen. Een tekort aan deze afwisselende belasting en ontlasting levert een bijdrage aan het ontwikkelen van jicht aanvallen. Je kan hier meer overlezen in mijn artikel over artrose.

Ontspanning

We hebben te veel chronische stress. Daar waar acute stress functioneel is, is chronische stress ontregelend en ziekmakend. Chronische stress is daarom niet handig bij jicht. Omdat stress een instelling is van het lichaam die een vecht- of vluchtreactie mogelijk maakt. Stress zet bepaalde functies aan en andere uit. Terwijl uitscheiding een probleem lijkt te zijn bij de urinezuur concentratie, worden de spijsvertering en nierfunctie door de stresshormonen onderdrukt. Dit levert geen problemen op de korte termijn, maar wel bij langdurig aanhoudende stress. Meer weten over deze reactie: Stress

Wat moet ik onthouden

Blijkbaar is jicht niet zo eenvoudig als een afzet van urinezuur in de gewrichten. Het beeld is complexer en van vele factoren afhankelijk. Dit is een uitkomst voor degene die willen aanpakken. Er zijn namelijk vele factoren die in samenspel zeer succesvol zijn.