een nieuwe heup

Inleiding

Je loopt steeds kleinere stukjes en neemt meer de tijd om eens om je heen te kijken. Vaak kies je voor de fiets of auto waar je eerst nog ging wandelen. Ochtendstijfheid, niet meer rechtop kunnen staan, pijn in de lies. Je weet het eigenlijk wel. Na een afspraak met de fysiotherapeut, huisarts en orthopeed is het advies een operatie om een nieuwe heup te plaatsen.

Succes

Gelukkig is een nieuwe heup operatie een van de meest succesvolle operaties. Na een goed revalidatietraject kan je ‘alles’ weer. Voor het grootste gedeelte van de mensen is artrose aan de heup de belangrijkste oorzaak van de klachten. Aangezien met de operatie al het kraakbeen is vervangen door een prothese zijn de klachten weg. Nou ja,…

Artrose is een geleidelijk proces. Klachten, bewegings- en houdingsproblemen nemen steeds een beetje toe. Eer dat je zo ver bent dat je geopereerd wilt worden is er al aardig wat spierzwakte en compensatie in beweging en houding ontstaan. Dit is niet als sneeuw voor de zon verdwenen door de prothese (lees ook onze blog over better in is better out).  Je ervaart de operatie als een succes als je die spierzwakte, compensatie in beweging en houding  er uit traint. Dit kost moeite en tijd maar is ook leuk en leerzaam.

Leefregels

Na het plaatsen van een totale heupprothese kom je vaak met een berg met leefregels thuis. Slapen op je rug (met kussen bij je been), niet diep zitten, verhoogd toilet, niet je benenkruisen, ect. Dit alles om het ‘uit de kom’ schieten van de heup (luxatie) te voorkomen. Maar deze ‘oude’ regels zijn door de kortere ziekenhuistijd en nieuwe operatietechnieken al lang ingehaald. Als ze achteraf ooit nodig waren. Er is minder weefselschade en minder spierzwakte. Daarnaast is de locatie van de operatiewond verplaatst in de loop van de jaren van achter naar voor op de heup. Veelvuldig onderzoek toont aan dat de kans op luxatie met de voorste benadering 0% is met leefregels en 0,6% zonder leefregels. Dit was met de achterste benadering 2,4% met leefregels en 2,9% zonder leefregels. Geen significant verschil dus.

Daar tegen over staat dat mensen die geen leefregels meekrijgen minder pijn, meer mobiliteit en betere functie hebben na 3 maanden. Dit komt doordat je jezelf eerder prikkelt om te verbeteren, te trainen. In plaats van te voorzichtig zijn. De ziekenhuisopname is ook korter zonder leefregels.

Steeds meer jongeren

Wellicht omdat de operatie zo succesvol is wordt bij steeds meer jongeren mensen ook een nieuwe heup geplaatst. Helaas blijkt het daar niet een even groot succes. Dit heeft verschillende redenen. De belangrijkste reden is dat artrose niet de hoofdoorzaak is van het klachtenbeeld. Er is bijvoorbeeld een botzwakte, heupdysplasie, botbreuken of botnecrose. Een andere hele belangrijke reden is de eisen die jongeren mensen aan zichzelf stellen. Een dame van 70 jaar oud heeft vaak geen ambitie meer een marathon te lopen. De revalidatie moet dan ook goed zijn toegespitst op het doel en de wens!

Wat moet ik onthouden?

Over leefregels:

  1. leefregels bleken niet effectief in het voorkomen van een luxatie;
  2. een postoperatief beleid zonder leefregels leidt tot het sneller hervatten van activiteiten.

Dat leefregels geen invloed hebben op het de kans van luxatie wil niet zeggen dat je geen rekening moet houden met de ingrijpende operatie die je hebt gehad.

Sporten

De nieuwe prothese, nieuwe operatiemethode en vooral fanatiekere revalidatie geven een positief toekomst beeld voor sporten met een nieuwe heup. Hier is onderzoek naar maar nog niet heel veel. En het is niet dat het tegendeel is bewezen. Dat er weinig onderzoek is heeft te maken met dat er geen grote groep is die nog fanatiek sport nadat er een nieuwe heup geplaatst is. We moeten ook oppassen dat we de cijfers over sporten na een heupprothese niet verkeerd interpreteren. Dat er niet wordt gesport betekent niet dat het niet kan. Denk maar aan dame van 70 die geen marathon loopt, maar dat deed ze voor de operatie ook niet. Een recent Duits onderzoek schrijft dan ook: “gewrichtsprothese mogen niet als contra-indicatie gelden voor sportactiviteit. Zeker niet omdat inactiviteit zoveel andere problemen veroorzaakt.”

Conclusie

Staat er een operatie gepland voor een nieuwe heup- of andere prothese? Neem gerust contact met ons op. Zoals te lezen in de blog: better in, better out loont het de moeite om voor de operatie al bezig te zijn met herstel en zo kunnen we alvast een plan maken voor het revalidatietraject.